Odvjetnički ured
Nikole Pranjića

  • Djeluje od 2011. godine sa sjedištem u Rijeci.
  • Pruža pravno zastupanje i savjetovanje
    pravnim i fizičkim osobama na području
    čitave Republike Hrvatske, a osobito na području
    Primorsko-goranske i Istarske županije.
Verdijeva ul. 9, Rijeka 051/404-026 | 099/225-5808 info@odvjetnik-pranjic.hr