O Nama

Odvjetnik Nikola Pranjić diplomirao je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Rijeci 2007. godine, a iste godine upisao se u Hrvatsku odvjetničku komoru te kao odvjetnički vježbenik radio u Zajedničkom odvjetničkom uredu Silvana Demark i Lada Oštarić Vuković u Rijeci, kao i odvjetničkim uredima Senada Vukovića i Sanje Bravar u Rijeci. U četiri godine rada pod mentorstvom imenovanih odvjetnika imao je priliku stjecati iskustvo u svim pravnim područjima, a ponajviše u području trgovačkog, obveznog, građanskog i upravnog prava.

Nakon položenog pravosudnog ispita pred Ministarstvom pravosuđa u Zagrebu 2011. godine, sa dvadeset i osam godina osnovao je vlastiti odvjetnički ured sa sjedištem u Rijeci, Riva 4, uz nastavak suradnje sa odvjetnicom Sanjom Bravar.

Odvjetnik Nikola Pranjić pruža pouzdane i sveobuhvatne pravne usluge domaćim te stranim pravnim i fizičkim osobama, a kako bi svojim klijentima osigurao najviši mogući standard usluge surađuje i sa Cimera i suradnici porezno savjetništvo j.t.d. te C.T. CON d.o.o. ovlaštenim sudskim vještakom za računovodstvo i financije.

Od stranih jezika izvrsno se služi engleskim jezikom u govoru i pismu, a pasivno i talijanskim jezikom.

Odvjetnik Nikola Pranjić, član je Hrvatske odvjetničke komore.

 

Verdijeva ul. 9, Rijeka 051/404-026 | 099/225-5808 info@odvjetnik-pranjic.hr